Company Overview - Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.

โปรไฟล์ TrustPass

การตรวจสอบในสถานที่

สถานประกอบการของบริษัทของซัพพลายเออร์ได้รับการตรวจสอบโดยพนักงานของ Alibaba.com ว่ามีการดำเนินงานในสถานที่จริง บริษัทตรวจสอบจากภายนอกได้ยืนยันสถานะทางกฎหมายของซัพพลายเออร์แล้วเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแทนการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอกChinadaas.Onsite Checked Liability Disclaimer.About Verification Services

ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบซึ่งเป็นการตรวจสอบในสถานที่จริง

ประเภทการตรวจสอบ:
ผู้ให้บริการตรวจสอบจากภายนอก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ:
  • Registration No. : 91445103675228492K
  • Company Name : Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.
  • Date of Issue : 2008-06-11
  • Date of Expiry : 长期
  • Registered Capital : RMB 30,000,000
  • Country/Territory : China
  • Registered address : The next film of Nancuo Xin Road, Fengsheng Road, Wuyang Village, Fuyang Town, Chaoan District, Chaozhou City, Chaozhou, Guangdong, China
  • Year Established : 2008
  • Legal Form : Limited Liability Company(Invested Or Controlled By Natural Person)
  • Legal Representative : Lin Yiqiang
ประเภทธุรกิจ:
Trading Company
ที่อยู่สถานที่ดำเนินงาน:
Guangzhou Xinji Shaxi Hotel Products Expo City, North Of Yingbin Road, Shangjiao Village, Luopu Street, Guangzhou, Guangdong, China
รูปภาพใบอนุญาต:
อีเมล:
sales@jinqiangyi.net
โทรศัพท์:
86-20-39928788
จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว:
ไม่
ซัพพลายเออร์รายนี้รับรองและสัญญาว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่แสดงอยู่บน Alibaba.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายให้กับผู้ใช้งานของ Alibaba.com ในสหภาพยุโรป (EU) ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของสหภาพยุโรปที่บังคับใช้